👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I atomernas värld-periodiska sytemet och kemiska bindningar 9b ht 2016

Skapad 2016-08-17 13:42 i Friskolan Asken Grundskolor
Kemi åk 9
Grundskola 9 Kemi
Tänk så fel de första kemisterna hade när de döpte atomen. Ordet atom betyder "odelbar" men idag vet vi att atomen är byggd av ännu mindre delar. den har en kärna och runt den rör sig elektronerna med svindlande fart. Att känna till de olika delarna i atomen hjälper oss förstå varför olika atomslag har olika egenskaper, och hur byggstenarna i molekyler ´,jonföreningar och metaller håller samman.

Äta sova,träna,plugga,chilla , vara med kompisar eller familjen .... det är ditt liv. Men samtidigt är det en massa kemiska reaktioner, som inte skulle fungera om inte atomerna var uppbyggda av mindre delar.

Varje vecka släpps det massor med nya låtar på bla nätet. För att hålla reda på dem är det praktiskt att dela in låtar som liknar varandra i olika grupper-house,indie,metal och så vidare. På samma sätt är det praktiskt att dela in grundämnena, så att grundämnen med liknande egenskaper hamnar i samma grupp.

Allt är inte molekyler. du vet redan att det finns jonföreningar också, och att metaller hålls samman av metallbindningar. Hur fungerar bindningarna där ?

En del människor vill gärna verka lite bättre och "finare" än vad de egentligen är. Så är det med atomer också. Deras högsta önska är att likna ädelgaser. Hur ordnar de det ?

Protoner och elektroner är inte riktigt allt- det finns något som heter neutroner också. De behövs för att hålla ihop atomkärnan

Innehåll

Lottas mål med denna kemi kurs är :

 • i ord och bild formulera atommodellen med elektroner och kärnpartiklar för att förklara materiens uppbyggnad
 • fundera över varför en del atomslag bildar jonföreningar och andra bildar molekylförenin
 • samtal om kemins roll i samhället och beskriva olika yrken där man jobbar med kemi.
 • beskriva hur grundämnena är ordnande i det periodiska systemet
 • träna på att laborera
 • skriva laborationsrapport
 • Ta en information från faktatexter.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • planera laborationer(undersökningar
 • Laborera och undersöka
 • Dokumentera laborationer/undersökningar
 • Diskutera
 • Arbeta med begrepp
 • använda information

 

 

 

Så här kommer du bedömas på kursen :

Vad kommer att bedömas ?

Målen för kursen kommer att bedömas enligt matrisen 

Hur kommer bedömningen gå till ?

 • Laborationstest med dokumentation
 • Gruppdiskussion
 • Enskilda teoriuppgifter

Matriser

Ke
Bedömningsmatris kemi

E
C
A
Din förmåga att formulera frågor och planera undersökningar
Du kan formulera enkla frågeställningar och göra enkla planeringar.
Du kan formulera egna frågor som är möjliga att undersöka och som går att förklara. Din planering kan man arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera frågor som kan man kan undersöka på ett systematiskt sätt och som kan förklaras med naturvetenskapliga teorier.
Din förmåga att genomföra en laboration
Du klarar att genomföra en laboration utifrån en instruktion samt följer säkerhetsreglerna. Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du är noggrann och arbetar systematiskt och samarbetar med dina gruppmedlemmar. Du använder rätt utrustning på ett ändamålsenligt sätt.
Du tar ett stort ansvar för laborationsarbetet och för diskussionerna i gruppen framåt. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Din förmåga att dokumentera laborationen- laborationsrapport
Du gör enkla dokumentationer av laborationer där du jämför resultatet med frågeställningar-hypoteser och drar enkla slutsatser.
Du gör utvecklade dokumentationer där du kan jämföra resultaten med frågeställningar-hypoteser och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du gör välutvecklade dokumentationer och rapporten är välstrukturerad och tydlig. Du drar korrekta och välutvecklade slutsatser. Du ger exempel på möjliga felkällor och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Din förmåga att använda information
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och texter som du producerar.
Du använder informationen på ett välmotiverat sätt i diskussioner och texter som du producerar. Du ställer egna frågor, argumenterar och för diskussionerna framåt.
Du motiverar och beskriver tänkbara konsekvenser. Du breddar och fördjupar diskussionerna i gruppen och använder olika källor när du argumenterar. Du kan anpassa dina texter till syfte och målgrupp.
Din förmåga att använda begrepp
Du har börjat använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk och behärskar de flesta av kursens begrepp. Du har börjat använda kemiska formler när du förklarar.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk och behärskar kursens viktiga begrepp. Du använder kemiska formler för att beskriva och förklara.