Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 9 - About a boy 16/17

Skapad 2016-08-17 13:50 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett arbetsområde baserat på material från Magic 9.
Grundskola 9 Engelska

"I think I killed a duck!"

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

After seeing the film "About a boy" you are going to write an analysis.

The analysis is just one larger question where you need to think for yourself, explain your thoughts and give examples from the film. This will be done individually during one lesson, almost like a test, and with pen and paper.

I will be looking at both your understanding of the film and your language skills. Mind your grammar and remember to use linking words!

Assignment:

Think about how Marcus and Will change throughout the film. Will is very selfish in the beginning, and Marcus is bullied but that changes. Choose ONE of them to write about, not both. Write down your thoughts and give examples from the film that proves your point.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En

Matriser

En
Matris Engelska 7-9

Syfte och långsiktiga mål

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tänk på: Du visar din förståelse genom att svara så utförligt som möjligt.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Tänk på: Ha stöd för dina tankar i filmen, ge flera exempel, fundera från olika perspektiv och se till att följa uppgiftsbeskrivningen.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tänk på: använd ett varierat ordförråd, växla mellan långa och korta meningar, använd bindeord för att få flyt i texten, hantera verbformer på ett korrekt sätt.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: