Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2

Skapad 2016-08-17 13:52 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Planering SO - årskurs 2
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Genom undervisningen i ämnet ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att resonera och argumentera över livsfrågor som kamratskap, trivselfrågor, inflytande och jämlikhet. Du ska även kunna ges möjlighet att kunna reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar både i din närmiljö och på vår jord. Du ska i religion kunna visa på likheter och skillnader mellan några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

Utveckla förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande.

 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter.
 • ha insikt om alla människors lika värde.
 • veta hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • analysera och granska samhällsstrukturer, både närmiljöns och globala samhällsfrågor.
 • analysera några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

 

 

Det här ska vi göra.

 • ha diskussioner kring barnlitteratur som skildrar livet från förr och nu, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.
 • praktiserar mötesformer på olika sätt.
 • kunna diskutera och reflektera över livsfrågor, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap.
 • följa normer och regler i till exempel skolan.
 • lär oss genom böcker och hemsidor fakta kring kristendom, islam och judendom.

Detta ska bedömas.

Din förmåga att: 

 • delta i diskussioner.
 • få insikt i vad en reflektion är.
 • förstå mötesformens struktur.
 • inse vikten av normer och regler i både ditt liv och i samhällets.
 • kunna några fakta kring religionerna kristendom, islam och judendom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: