Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Med människan i fokus åk8

Skapad 2016-08-17 13:53 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik Biologi Fysik
under årskurs 8 arbetar vi med biologi, kemi, fysik och teknik med utgångspunkt i den mänskliga kroppen och människans levnadsvillkor från big bang till framtiden.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att Du ska få möjlighet att utveckl DIN förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, fysik och kemi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband inuti människan
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera  problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och utrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ , samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Genomförande

Under arbetet kommer vi att träna både i grupper och individuellt genom att.

 • läsa och samla information från böcker och internet
 • Svara på frågor
 • se på filmer
 • planera, genomföra och utvärdera undersökningar och tekniska arbeten
 • skriva informativa texter, labbrapporter och tekniska rapporter
 • rita skalenliga 2D-ritningar i flera perspektiv
 • studiebesök
 • diskussionsuppgifter
 • spela in filmer
 • illustrera texter med hjälp av bilder

Bedömning

Arbetet kommer att bedömas genom flera olika bedömningsuppgifter. Datum för de olika bedömningsuppgifterna bestämms tillsammans med läraren. Matriser till de olika bedömningarna kommer att läggas upp under bedömningsmatriser.

      Biologi

 • Grupparbete som skriver en faktatext om ett avsnitt om människokroppen
 • Grupparbete som illustrerar ett avsnitt om människokroppen med bilder
 • Grupparbete som skapar en serie informerande videoklipp om ett avsnitt om människokroppen
 • Grupparbete som skriver instuderingsfrågor med tillhörande facit till ett avsnitt om människoroppen.
 • Grupparbete som redovisar kunskaperna om ett avsnitt om människokroppen för övriga klassen.
 • Grupparbete som skriver provfrågor till något av avsnitten om människokroppen
 • Grupparbete som planerar, genomför och utvärderar en undersökning om ett av avsnitten om människokroppen.
 • Muntligt och/eller skriftligt prov på vissa av avsnitten om människokroppen
 • Skriftlig eller muntlig uppgift som visar att DU har förmågan att ta ställning i hälsorelaterade frågor.

     Kemi

 • Skriftligt prov på kemiska processer i människokroppen samt våra näringsämnen
 • Viss bedömning sker från grupparbetet i biologin som rör matsmältningen
 • Laborationsrapport

     Fysik

 • Laborationsrapport
 • Skriftligt prov på krafter och mekaniska rörelser
 • Delar av den tekniska rapporten

Teknik

 • Teknisk rapport med 3-dimensionella skisser av modellen
 • Skalenlig, 2-dimensionell ritning av er modell i minst 3 olika vyer (bedöms även inom matematiken)
 • Modellen kommer även att bedömas

Uppgifter

 • Muskler och skelett

 • Utvärdering av arbetet om skelettet och musklerna

 • Utvärdering muskler och skelett

 • Utvärdering grupparbete blod, hjärta, lungor

 • Blod, hjärta och lungor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: