Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Slöjd/ Slöjdpåse Lackarebäcksskolan 2017-18

Skapad 2016-08-17 13:57 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Grundskola 4 Slöjd

Du tränar din förmåga att använda symaskinen genom att sy en förvaringspåse till dina kommande slöjdarbeten!

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Syfte

Så här kommer vi att arbeta

Vi fördjupar förmågan att använda symaskin och broderimaskin och tillverkar en slöjdpåse med maskinbroderi på.

Vi kommer att jobba individuellt men hjälpa varandra under arbetets gång med att läsa och följa en arbetsbeskrivning med text och bild.

Vi har korta, praktiska genomgångar för att leda arbetet framåt.

Du dokumenterar i slöjdloggen och redovisar sedan ditt arbete muntligt eller digitalt.

Det här kommer vi att bedöma:

 Jag som lärare kommer under arbetsprocessen att lyssna på dig, se dig arbeta och titta på det du gör. Vi kommer även att resonera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.
Jag kommer att ta del av din dokumentation och redovisning.

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: