Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Lackarebäcksskolan - Slöjd, Ipad/bokställ HT 2016 VT 2017

Skapad 2016-08-17 14:02 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Slöjd - Ipad/bokställ, årskurs 5, HT16 VT17
Grundskola 1 – 6 Slöjd

När du använder din Ipad eller läser en fängslande bok, kan det vara skönt att inte behöva hålla i dem utan ställa upp dom. Designa ditt eget ipadsställ eller din egna bokhållare. Kanske skulle ett bokställ passa perfekt i köket när du bakar eller vid skrivbordet när du läser din läxa. Kanske skulle ett ipadsställ fungera bra i skolan när ni ska söka efter någon intressant kunskap eller när du spelar något spel.

Designa den genom fantasi eller ta inspiration från andra så som internet eller hemmet. 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med tillverkning av en slöjdprodukt som kan användas i vardagen i form av ett Ipads/bokställ.

Vi kommer att utveckla våra verktygskunskaper.

Vi kommer att fördjupa oss i hur man ritar skalenligt samt hur man ritar i vyer.

Vi kommer att utveckla våra materialkunskaper och arbeta med att ge varje alster en personlig prägel.

Vi kommer att dokumentera digitalt i slöjdloggen med ord och bild, samt muntligt redovisa den färdiga slöjdprodukten. 

Det här kommer vi att bedöma:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Uppgifter

 • Redovisning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: