Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love åk 9

Skapad 2016-08-17 14:08 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att uttrycka dig i tal och skrift.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Innehåll

Arbetsområdet behandlar engelska med fokus på att skriva och tala.

Genomförande

Du kommer att läsa och skriva texter och jobba med uppgifter i övningsboken. Du kommer även att delta i gruppdiskussioner, debatter och muntliga presentationer och se en film om ämnet Love. 

Arbetsområdet Love kommer att innehålla följande:

 • The first date

Text, glosor, övningar
Grammatik
§ 3.5-3.6 Obestämda pronomen
§ 3.7 There och it
§ 6.14 Pågående form/ enkel form (presens)
§6.15 Pågående form/ enkel form (preteritum)

 • Real love

Text, glosor, övningar
Grammatik
§ 4 Adjektiv
§ 5.1-5.2 Adverb
§ 6.4-6.8 Tempus

 • Write a love story-Read in groups and hand in

 

 • The lady or the tiger

Text, glosor, övningar
Övningsboken s. 33-36

 

 • Love dialogues

 

 • Film

Redovisning

Du visar att du kan framföra ett budskap muntligt genom att kommunicera på lektionerna och redovisa dialoger och presentationer. Du deltar i diskussioner på lektionstid och visar att du förstår genom att besvara frågor. Vi har läxförhör varje vecka där du visar att du utvecklat ditt ordförråd. Vi har ett test där du får visa att du kan använda det du lärt dig på arbetsområdet.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser

En
Engelska 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att uttrycka sig i tal
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande. Du får fram ditt budskap. Du gör ibland fel som hindrar förståelsen, t.ex. genom att direktöversätta svenska uttryck. Du använder manus vid din muntliga presentation.
Eleven uttrycker sig relativt tydligt, sammanhängande och med visst flyt. Du för fram ditt budskap utan att begå fel som stör. Ditt ordförråd är varierat och du använder inte alltid de enklaste orden. Du använder inte manus vid din muntliga presentation.
Eleven uttrycker sig tydligt, sammanhängande, relativt varierat och med flyt. Du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd och löser språkliga problem.
Förmågan att uttrycka sig i skrift
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: