Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

In Klasse 8. Veckor 36-40 HT 2018

Skapad 2016-08-17 14:11 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du kommer att lära dig att presentera dig själv och andra, berätta vad som är viktigt för dig själv och andra. Vi kommer att prata om Tyskland och dess förbundsländer. Vi utgår från kapitlet "In Klasse 8" i Genau 3. Du lär dig många nya ord, fraser och uttryck för att kunna berätta om det som står ovan.

Innehåll

Utdrag ur kursplanen i moderna språk:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Centralt innehåll för kursen:

När du arbetat klart med detta arbetsområde skall du ha kunskaper om:

 • vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang där språket talas
 • olika former av samtal och dialog
 • språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning
 • hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer
 • presentationer, instruktioner och meddelanden i sammanhängande tal och skrift
 • språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck

Exempel på vad detta innebär under denna period:

 • du lär dig Tysklands förbundsländer med huvudstäder
 • du lär dig att presentera dig själv och andra
 • du lär dig att berätta vad som är viktigt

Exempel på grammatiska strukturer:

 • es gibt + ackusativ
 • repetition av verb i presens
 • plural av substantiv

 

Vi arbetar med Genau 3 enligt följande:

 • Texter på s. 6 - 19
 • Övningar i arbetsboken s. 6 - 20
 • Grammatik: Plural av substantiv AB s14, uttrycket Es gibt + ackusativ AB s 18.

Studiematerial:

 • Läroboken Genau 3 med tillhörande övningsbok
 • Extramaterial till Genau 3
 • webbsidan www.bonnierutbildning.se/genau (välj Genau 3)
 • glosor.eu
 • Annat material som delas ut av läraren
 • TV-program eller annan media

Arbetssätt:

 • lyssna på talad tyska, läsa texter
 • öva på att tala och skriva tyska
 • öva grammatiska strukturer
 • en läxa per vecka
 • lyssna på tysk musik och se filmsekvenser

Bedömning:

 • Skriftliga och/eller muntliga läxförhör och kortare redovisningar
 • kapiteltest
 • aktivt deltagande på lektionerna, både muntligt och skriftligt, då du visar att du har tillgodogjort dig kursens/kapitlens innehåll. Målen för vad man ska kunna efter varje kapitel finns angivet i början av varje kapitel.

 

 

 

 

Matriser

M2
In Klasse 8. ÖG HT 2016

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig redovisning
Du kan ännu inte prata så att en tysktalande person skulle förstå
Du talar mycket kortfattat och enkelt men begripligt med enstaka ord och fraser
Du talar enkelt och relativ tydligt och försöker använda längre meningar
Du talar tydligt och använder längre meningar
Skriva
Du kan ännu inte skriva så att en tysktalande person skulle förstå
Du skriver med mycket korta och enkla meningar. Du skriver inte grammatiskt korrekt.
Du skriver med korta och enkla meningar och försöker använda dina grammatiska kunskaper
Du försöker bygga ut din text med lite längre meningar. Du försöker använda dina grammatiska kunskaper
Läsa
Du läser delar av enkla texter. Du förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Höra
Du förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att t ex kommentera eller svara på frågor.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen
Strategier
Du vet inte vad du ska göra när du har glömt bort vad du ska säga eller du säger det på svenska eller engelska
Du försöker använda en strategi när du har glömt bort vad du ska säga, t ex att förklara ordet du har glömt på tyska, använda en synonym eller slå upp i en ordbok och lyckas ibland
Du försöker använda en strategi och lyckas oftast. Du använder ordbok innan du frågar mig och lyckas oftast slå upp rätt ord
Du använder någon strategi för att komma på vad du ska säga. Du använder ordboken som en naturlig del av skrivandet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: