Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokpresentation

Skapad 2016-08-17 14:15 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Genom att läsa och presentera en bok ska vi väcka intresse för att läsa böcker. Du ska kunna presentera en bok skriftligt och redovisa den muntligt. Du ska också kunna ge respons till en kompis skriftliga presentationer och redovisningar. Tid: ht-16
Grundskola 3 Svenska

För att öka läsförståelsen och motivationen att läsa böcker i sin egen läsnivå ska eleven skriva bokrecension efter att de läst ut en bok. De ska även presentera sin bok muntligt i grupp eller inför klassen. Eleven får givna kriterier att skriva efter. Eleven bestämmer själv om hen vill skriva för hand eller på iPad/dator. Eleverna ska efter givna kriterier ge varandra feedback på varandras presentation som kan ge dem hjälp att utveckla sitt skrivande men även efter den muntliga presentationen ska eleverna ge respons.

Innehåll

Syfte -förmågor från kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering av mål - vi lär oss...

Att kunna presentera en bok skriftligt och redovisa den muntligt.
Att ge respons till en kompis skriftliga presentationer och redovisningar.

Centralt innehåll - från kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Undervisning

Du kommer få möjlighet att läsa bok/böcker i skolan men även ta hem och läsa om du vill.
När boken är läst ska du skriva en bokpresentation antingen med penna eller på iPad/dator enligt givna kriterier. 

Du ska skriva en sammanhängande text där följande punkter ska vara med. 

 • Bokens titel och författare
 • Beskriva huvudpersonen/huvudpersonerna
 • Beskriva miljön
 • Skriva kort vad boken handlar om, hålla en röd tråd så att handlingen blir lätt att följa, så att andra blir intresserade att läsa den. 
 • Ha en passande bild till din text, ritad eller fotograferad.
 • Skriva vad du tycker om boken och varför du tycker så. 
 • Ge boken betyg:-)

Du ska även tänka på följande skrivregler:

 • Läslig handstil, om du skriver för hand. 
 • Stor bokstav på rätt ställe (namn, början på mening)
 • Använda rätt avslutning på meningarna, punkt, frågetecken eller utropstecken. 
 • Stava rätt till vanligt förekommande ord och ord du ofta använder. 

Du ska även muntligt presentera din bok och kan använda din skriftliga bokpresentation som grund för presentationen. Du ska inte läsa direkt ur din text men får lov att ha stödord på papper. 

Du ska ge kamratrespons till en kompis på den skriftliga presentationen utifrån givna kriterier. När du läser din kompis presentation ska du titta efter att samma punkter som när du skriver finns med, se ovan.

Du ska även ge din kompis "två stjärnor och en önskan" skriftligt när du läst texten och tittat efter punkterna ovan. 

På den muntliga presentationen kommer feedbacken ske gruppvis då alla får möjlighet att ge och få feedback. 

Bedömning - se matris

Matriser

Sv
Bokpresentation

Rubrik 1

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Nästa steg
Läsa
Du läser med visst stöd enkla elevnära texter. Ibland tar du hjälp av strategier för att förstå. När du inte förstår eller läser fel behöver du ibland hjälp för att komma vidare i läsningen.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt samt använda lässtrategier på ett sätt som fungerar.
Du kan läsa långa, olika sorters texter med flyt samt använder lässtrategier på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Du behöver visst stöd för att kunna skriva en recension som innehåller huvudpersoner, miljö och handling med en röd tråd.
Du kan skriva en recension som innehåller huvudpersoner, miljö och handling. Du kan skriva så att handlingen blir tydlig för läsaren.
Du skriver mer omfattande recensioner. De har en tydlig handling och följer en röd tråd som är lätt att följa. Du kan fånga läsaren med ett rikt språk och många beskrivningar.
Tala
Du behöver visst stöd(stödfrågor) för att kunna genomföra en muntlig presentation av din bok.
Du kan göra en enkel muntligt presentation av din bok. Du följer en röd tråd när du berättar om handlingen som gör det lätt för dina kamratar att förstå.
Du kan göra en muntlig presentation som får kamratar att bli nyfikna på din bok. Du berättar med en tydlig röd tråd och kan beskriva händelser på ett nyanserat sätt.(Använder många ord som beskriver)
Skrivregler
Du har börjat använda stora och små bokstäver samt punkt i dina texter. Du kan stava vanliga ord som du använder ofta.
Du använder oftast punkt, stor bokstav och frågetecken på rätt sätt. Du kan stava ljudenliga ord rätt och har börjat att även stava ljudstridiga ord.
I dina texter använder du skrivregler med god säkerhet och stavar oftast både ljudenliga och ljudstridiga ord rätt.
Kamratbedömning
Du behöver visst stöd för att efter stödpunkter kunna ge enkla omdömen till en kamrat.
Du kan ge enkla, tydliga omdömen till en kamrat.
Du kan ge tydliga omdömen till en kamrat samt arbetar och förbättrar din egen text och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: