Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2016-08-17 14:15 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Anpassningar i naturen!
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur kan man överleva på jordens varmaste plats eller på den kallaste? Visste du att Sahara är jordens största öken? Den ligger i norra Afrika och den är 19 gånger större än Sverige. En mindre del av Sahara är täckt av sanddynor och resten består av sten och berg. Världens högsta sanddynor finns i Algeriet och de kan bli 430 meter höga. Världens högsta temperatur uppmättes år 1922 i Sahara, i den lilla byn Azizia i Libyen. Temperaturen steg till 57,7 grader i skuggan! Forskare tror att temperaturen kan stiga upp mot 75 grader i skuggan i delar av södra Sahara. Om det är varmt i Sahara, så är det kallt runt polerna. I Arktis och Antarktis är det kallt året runt. Stora delar av polerna är täckta av is och snö. Den lägsta lufttemperaturen som uppmätts vid jordytan är -89,2 °C i Vostok, Antarktis, 21 juli 1983. Hur kan växter och djur klara sig i denna värme och denna kyla? Vilka anpassningar krävs för att de ska överleva? Detta ska du nu få lära dig mer om för i detta tema kommer vi att lära oss om världens naturtyper och hur växter och djur gör för att överleva.

Innehåll

Anpassningar i naturen!

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

 • Hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • Hur djur kan hitta föda
 • Hur djur klarar sig från fiender
 • Hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • Hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra
 • Varför vissa arter är hotade och ge exempel på detta
 • Vilka olika naturtyper det finns och kunna beskriva dessa

Följande begrepp ska du kunna:

 • Biologisk mångfald
 • Ekvatorn
 • Fridlyst
 • Kamouflage
 • Klimat
 • Polarområde
 • Regnskog
 • Revir
 • Savann
 • Stäpp
 • Tajga
 • Tundra
 • Öken
 •  

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer att ta del av fakta från filmer, texter och annat material
 • Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor
 • Du kommer att få möjlighet att bedöma ditt eget arbete (självbedömning) och du kommer få/ge bedömning på olika vis.

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan, se samband, ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för ekologiska samband, orsaker till och konsekvenser av t ex skövling av regnskog. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtal och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring ekologisk hållbarhet och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Förmågan att hantera information

Du kommer öva på och visa att du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du får visa att du kan resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källor, är de användbara i ditt arbete?

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Metakognitiva förmågan – Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av själv- och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat. Du kommer få träna dig på att testa dig fram – pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: