Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojke eller Flicka

Skapad 2016-08-17 14:19 i Östergårdsskolan Halmstad
Vi har läst boken Pojke/ Flicka som vi analyserar, diskuterar och skriver kring.
Grundskola 7 Svenska
Pojke/ Flicka av Terence Blacker

Innehåll

Syfte

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Läsa och analysera skönlitteratur
Följa språkliga normer

Detta ska vi göra:

 • Träna på att förstå, tolka och analysera boken
 • Diskutera och skriva om budskap, tema och motiv
 • Läsa om författaren samt skriva en kort faktatext om honom
 • Muntligt och skriftligt presentera olika frågor från boken
 • Analysera på vilket sätt könsroller påverkar oss samt hur Sam påverkade alla
 • Gå igenom hur boken är uppbyggd; tex berättarperspektiv, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Vi kommer även att träna på och använda vissa ord ur boken

Vad kommer att bedömas?

 • Din förmåga att visa läsförståelse genom att göra sammanfattningar av bokens innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
 • Din förmåga att se bokens budskap
 • Din förmåga att resonera om boken
 • Skriva texter med språklig variation, textbindning och anpassning till språkliga normer och strukturer
 • Samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument så att samtalen och diskussionerna förs framåt.

Hur ska vi arbeta

Du kommer att diskutera och skriva om bokens tema, motiv och budskap. Dessutom kommer du att få redogöra, både skriftligt och muntligt, för personernas karaktärer och deras perspektiv på olika händelser samt handlingen. Du kommer att rita serie-stripar, göra sitting- down- drama, prata i grupper mm.

Du kommer också att bekanta dig med författaren. Språkligt kommer vi att arbeta med ord som vi hämtar ur boken.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: