Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - jag lär mig matematikens grunder

Skapad 2016-08-17 14:20 i Söderskolan Falkenberg
Vi börjar bemästra matematikens grunder inom talområdet 0-5 samt tränar på vardagliga begrepp.
Grundsärskola F – 1 Matematik

Tillsammans ska vi utveckla ditt intresse för matematik och göra dig säker på matematiska situationer i din vardag. Vi börjar med att du ska bygga upp en förståelse för talområdet 0-5.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att behärska talområdet 0-5 med säkerhet. Detta genom att använda mycket konkret material så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande.

Talområdet 0-5
Likhetstecken
Addition 0-5
Subtraktion 0-5

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:..

 • skriva siffrorna 0-5.
 • storleksordna.
 • antalsräkna.
 • likhetstecknets innebörd.
 • dela upp talen 0-5 på olika sätt.
 • addera tal inom talområdet 0-5.
 • subtrahera tal inom talområdet 0-5.
 • följa och skapa egna mönster.

Jag kommer bedöma din förmåga genom:..

 • diagnoser. 
 • samtal i grupp och individuellt. 
 • praktiskt arbete med konkret material.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att...

- vara delaktig under gemensamma aktiviteter.

- arbeta enskilt i din egen matematikbok som Zandra skapar efterhand så att den passar dig.

- arbeta med konkret material i både grupp, par och individuellt samt tillsammans med pedagog.

- få möjlighet till mängdträning av rutinuppgifter på bland annat en iPad.

Det genomgående kommer vara att vi använder mycket konkret material och att vi försöker använda alla sinnen för att befästa kunskaper och förmågor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: