Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika material - Olika egenskaper

Skapad 2016-08-17 14:44 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vi ska lära oss om olika material, dess egenskaper och vad vi har använt dem till nu och förr.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Vi ska jobba med: - materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. - människors användning och utveckling av olika material genom historien. Av vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vi kommer även att titta på vattnets olika former och deras egenskaper.

Innehåll

Bedömning

Eleverna kommer bedömas på om de kan:
- beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
- beskriva några olika materials egenskaper
- redogöra för olika materials användningsområden 

- redogöra för vattnets olika former

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning och arbetssätt

 • Eleverna kommer att få ta del av olika faktatexter och filmer.
 • De kommer få arbeta i par/grupp med att skriva egna faktatexter.
 • Vi kommer att undersöka  materials egenskaper i olika experiment.
 • Experimentera med vattnets olika former.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: