Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2016-08-17 14:47 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 4 – 5 Svenska
Under höstterminen 2016 kommer vi att arbeta med olika textgenrer. Vi kommer att jämföra och analysera främst berättande texter och faktatexter. Du kommer även att själv få agera författare under hösten genom bland annat deltagande i Partille Stories.

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Du ska lära dig olika genredrag för olika typer av texter.
 • Du ska lära dig skriva olika texttyper med olika författarknep.
 • Du ska veta att olika texter ger olika information och läses på olika sätt.
 • Du ska lära dig att ge och ta emot respons på texter.
 • Du ska kunna samtala kring texter.
 • Du ska ha kunskap kring källkritik.

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

 

Det här ska vi göra

Under det här området kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Vi kommer att delta i Partille Stories där du ska producera en egenskriven berättelse utifrån givna kriterier.
 • Vi kommer även att skriva och läsa faktatexter i temat och kommer då att jämföra berättande texter och faktatexter för att förstå likheter och skillnader. 

 

Bedömning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Observationer i klassrummet
 • Skriftliga uppgifter om intervjuteknik
 • Intervjun med en asagud
 • Ditt bidrag till Partille Stories

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: