Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gitarr ht år5

Skapad 2016-08-17 14:59 i Fredriksbergsskolan Västerås Stad
Grundläggande ackordspel på gitarr samt att förstå gitarrens delar och uppbyggnad.
Grundskola 4 – 6 Musik

I detta arbetsområde ska du få lära dig att spela ackord på gitarren. Du spelar själv, eller tillsammans med andra. Så småningom kan du kombinera egen sång med ditt gitarrspel.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Undervisning/det här ska vi göra:

 • Lära oss om gitarrens uppbyggnad och hur man spelar spelar på  den.
 • Lära oss att spela efter och förstå grepptabellen och enkla ackord
  (D och A7)
 • Spela ensamma och tillsammans med andra
 • Spela och sjunga samtidigt 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Bedömning/det här ska vi bedöma:

 • Förmågan att förstå och spela efter givna ackord, D och A7
 • Förmågan att spela flera tillsammans i grupp, vad gäller lyhördhet, dynamik och puls
 • Din förmåga att sjunga eller spela till musiken med timing

Uppgifter

Matriser

Mu

Icke godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Spela och ackompanjera
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Timing
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med timing.
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god timing.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: