Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gitarr ht år 6

Skapad 2016-08-17 15:08 i Fredriksbergsskolan Västerås Stad
Ackordspel på gitarr.
Grundskola 4 – 6 Musik

I detta arbetsområde ska du få lära dig att spela fler ackord på gitarren. Du spelar själv, eller tillsammans med andra. Du ska också kombinera egen sång med ditt gitarrspel.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Undervisning/det här ska vi göra:

 • Lära oss att spela efter och förstå grepptabellen så att vi själva kan plocka ut olika ackord
 • Lära oss flera olika ackord och träna på att byta mellan dem
 • Spela ensamma och tillsammans med andra
 • Spela och sjunga samtidigt 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Bedömning/det här ska vi bedöma:

 • Förmågan att förstå och spela efter givna ackord, D, A7, G
 • Förmågan att byta ackord med flyt 
 • Förmågan att spela flera tillsammans i grupp, vad gäller lyhördhet, dynamik och puls
 • Din förmåga att sjunga eller spela till musiken med timing

Matriser

Mu

F
E
C
A
Spela och ackompanjera
Nivån för E är ännu inte nådd
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då flera ackord med flyt.
Delta i gemensam sång
Nivån för E är ännu inte nådd
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Timing
Nivån för E är ännu inte nådd
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: