Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 2

Skapad 2016-08-17 15:14 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med samhällskunskap - barns rättigheter och vad det innebär samt normer och regler i vardagen. Vi kommer även att arbeta med religion - likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom samt olika skapelseberätetleser.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med samhällskunskap - barns rättigheter och vad det innebär samt normer och regler i vardagen. Vi kommer även att arbeta med religion - kristendom, islam och judendom. Vi kommer prata om kristendomens roll i skolan förr.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • förklara artiklar och vad de innebär för dig
 • förstå kristendomens roll förr i tiden
 • förklara ord från respektive religion
 • återge några berättelser ur Bibeln
 • återge en central berättelse i judendomen och i islam

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • förklara artiklar och vad det innebär för dig
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan förr i tiden
 • ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendom, islam och judendom
 • återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln

Undervisning och arbetsformer

För att uppnå målen kommer vi att göra följande:

 • Läsa böcker
 • Se filmer
 • Skriva texter
 • Måla bilder
 • Samtala och reflektera
 • Spela in egna filmer
  .

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: