Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna åk 8

Skapad 2016-08-17 15:26 i Östergårdsskolan Halmstad
Världsreligionerna
Grundskola 9 Religionskunskap
Detta läsår kommer vi bland annat att arbeta med världsreligionerna. Fokus kommer att ligga på judendom och islam, som ni även kommer att få jämföra med kristendomen (som vi också kommer repetera). Vi kommer också att lära oss mer om hinduism och buddhism.

Innehåll

Syftet

Du kommer att få veta mer om hur människor inom olika religioner lever med och uttrycker sin tro. Du kommer också att träna dig i att reflektera över olika livsfrågor samt öva på att se samband mellan olika religioner och samhällen. Du ska även öva på att söka information och värdera denna. 

Centralt innehåll

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar.
 • Egen läsning, främst i läroboken, men även annat material.
 • Grupp- och klassdiskussioner.
 • Skriftliga uppgifter, exempelvis ett större enskilt arbete, men även uppgifter i loggboken (loggbok kallar vi den bok du ska skriva faktasvar, reflektioner egna tankar mm.).
 • Filmklipp.

Kom ihåg att fråga om det är någonting som du undrar över. Tänk på att du kan vara med och påverka hur du vill att undervisningen ska se ut.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper på olika sätt: muntligt i samtal och diskussioner, skriftligt på förhör och i det enskilda arbetet.

Se även matris nedan.

 

Respons

Du kommer att få respons på dina uppgifter på följande satt:

Skriftliga kommentarer kommer att lämnas i unikum. Där kommer jag att kommentera det du skriv, men även din insats i diskussioner och arbetet med olika uppgifter.

Utvärdering

När vi avslutat ett delområde kommer du att få utvärdera det genom en enkät. Då får du möjlighet att påverka både detta arbetsområde för kommande elever, men naturligtvis även nästa delområde som du själv kommer att arbeta med.

Din egen arbetsinsats och utveckling i ämnet kommer du att få utvärdera i loggboken.  

Uppgifter

 • Ett litet hemarbete!

 • En jämförelse!

 • kunskapslontroll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Världsregionerna åk 8.

E
C
A
Faktakunskaper
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro.
Du har visat att du har goda kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro.
Förmåga att jämföra religioner
Du gör enkla och konkreta jämförelser mellan olika religioner och ger enkla förklaringar till dessa.
Du gör jämförelser mellan olika religioner och kan utvecklade förklaringar till dessa.
Du gör jämförelser mellan olika religioner och kan utvecklade förklaringar till dessa. Du kan också använda dig av olika perspektiv när du jämför för att ge en mer nyanserad bild.
Dra slutsatser och resonera
Dina resonemang kring en religiös identitet är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta.
Dina resonemang kring en religiös identitet innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Dina resonemang och slutsatser kring religiös identitet är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Du visar att du kan förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt att du kan överföra detta till andra sammanhang.
Se samband
Du kan visa på enkla samband mellan religionen och de samhällen den finns i. Du beskriver detta genom att föra ett enklare resonemang kring detta.
Du kan visa på förhållandevis komplexa samband mellan religionen och de samhällen den finns i. Det gör du genom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan visa på komplexa samband mellan religionen och de samhällen den finns i. Det gör du genom välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källkritik
Du jämför de olika källorna och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t ex förklara varifrån källan kommer.
Du jämför de olika källorna och för underbyggda resonemang kring relevans och trovärdighet.
Du jämför de olika källorna och för väl underbyggda resonemang kring relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: