Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4

Skapad 2016-08-17 15:37 i Fredriksbergsskolan Västerås Stad
Pedagogisk planering i musik för årskurs 4.
Grundskola 4 Musik

Detta är planeringen för musik i årskurs 4. Här kan du se ungefär vad vi kommer jobba med under skolåret.

Innehåll

Syfte

Du ska genom undervisningen utveckla dina förmågor i att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Innehåll i undervisningen

På musiken kommer du få utveckla din musikaliska förmåga. Du kommer få:

 • sjunga och framträda
 • lyssna på olika sorts musik
 • skriva egna texter till givna melodier
 • lära dig om ditt röstorgan och hur man värmer upp
 • använda olika instrument
 • lära dig begrepp som  takt, rytm, puls, tempo.....
 • olika instrumentfamiljer och vilka instrument som ingår

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer använda oss av:

 • våra egna röster
 • olika instrument
 • samtal och diskussioner
 • grupparbeten
 • ipads
 • filmer
 • redovisningar

Det här ska du kunna

Det som kommer bedömas är:

 • Din förmåga att använda rösten ensam och i grupp
 • Din förmåga att spela enkla melodislingor
 • Din förmåga att kombinera text och given musik
 • Din förmåga att använda dig av takt och rytm på olika sätt tex. med kroppen, instrument osv.
 • Din förmåga att känna igen olika instrument

Matriser

Mu
Bedömningsmatris - Musik år 4

Insatser behöver göras för att nå målen
Är på väg att nå målen
Når målen
Sång
Eleven ska kunna använda sin förmåga att använda rösten ensam och i grupp
Spela
Eleven ska kunna använda sin förmåga att spela olika musikinstrument
Analysera och resonera
Eleven ska kunna resonera om hur musiken påverkar oss samt hur den används.
Takt och rytm
Eleven ska kunna använda sig av takt och rytm på olika sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: