Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2016-08-17 15:48 i Garpenbergs skola Hedemora
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Vi skall börja vårt arbete med följande avsnitt: Familj och vänner samt skolan

Innehåll

Mål att uppnå:

 • få en insikt i hur en familj kan se ut i vår omvärld
 • förstå orden skilsmässa, sambo, adoption, fosterbarn, provrörsbefruktning, insemination och vad de innebär
 • hur kan vi lära sig att motverka förtryck och intolerans, motverka ensamhet.
 • få insikt i varför vi skall gå i skolan
 • vem bestämmer?
 • var kan man vända sig om man får problem i skolan.

 

Så här ska vi arbeta:

 • vi kommer tillsammans att läsa och bearbeta texterna i läroboken
 • vi diskuterar relevanta frågor som kommer
 • vi ska arbeta med värderingsövningar
 • vi kommer att ha skriftliga arbetsuppgifter
 • vi kommer att titta på filmer som berör de ämnen som vi arbetar med

 

Det här kommer jag att bedöma:

på vilket sätt som du är aktiv under lektioner - både muntligt och skriftligt

hur du deltar i diskussioner- är du aktiv och visar intresse. 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
samhällskunskap, kunskapskraven i tabellformat

Jag har..... Jag kan....
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Baskunskaper
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka och beskriva
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på utvecklat sätt hur hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Du kan använda begrepp på ett mycket bra bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Diskutera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Undersöka
Du kan undersöka frågor du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor du känner till om samhället. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Värdera och diskutera
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Beskriva..
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat t sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Källhantering
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: