Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik år 4

Skapad 2016-08-17 15:55 i Börje skola Uppsala
Du kommer att få lära dig och reflektera runt hur du på ett säkert sätt vistas i trafiken, hur en säker cykel är utrustad och träna på att balansera och hantera din cykel.
Grundskola 4 SO (år 1-3) Svenska Samhällskunskap
Du kommer att få lära dig hur du på ett säkert sätt vistas i trafiken som gångtrafikant och cyklist.

Innehåll

1. Konkreta mål

Du ska:

 • kunna se var det finns trafikfarliga ställen runt skolan.
 • kunna identifiera trafikfaror på din skolväg.
 • veta hur du säkert tar dig över en trafikerad väg.
 • veta vilken sida av vägen du ska gå respektive cykla på.
 • kunna några vanliga trafikmärken och trafikregler.
 • veta hur en reflex fungerar och varför du ska använda den.
 • få undervisning i säkerhet kring bussåkande
 • veta varför du ska använda cykelhjälm
 • lära dig hur en säker cykel är utrustad och träna på balans i en cykelbana
 • diskutera risker ur bilistens perspektiv, t ex halt väglag- kan inte stoppa bilen vid övergångsställe
 • kunna argumentera för varför det är bra att cykla/hållbart resande

 

 2. Undervisning/arbetssätt

Du kommer att få:

 • gå promenader i närområdet för att se vilka faror som finns
 • träna på hur du går över en väg på ett säkert sätt
 • undersöka din skolväg
 • titta på kortare filmklipp, t ex hur viktigt det är att bära cykelhjälm och bära reflexer.
 • repetera några av våra vanligaste trafikmärken och trafikregler
 • lära dig hur en cykel måste vara utrustad enligt lag både i ljus och mörker
 • träna argumentation "varför är det bra att cykla"

 

 3. Bedömning

Du ska kunna:

- peka ut riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö
- ge exempel på hur man beter sig säkert i trafiken 
- berätta vad några vanligt förekommande trafikmärken och regler betyder          
-cykelregler och vad en cykel ska ha för utrustning                                                  -
-argumentera för varför alla borde cykla mer

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: