Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform

Skapad 2016-08-17 16:03 i Brearedsskolan Halmstad
De fyra räknesätten med tal i decimalform.
Grundskola 5 Matematik

Vi startar den nya terminen med att arbeta med tal i decimalform, det är tal som inte är heltal så som 1   2   3.

Det är tal som har ett kommatecken före eller efter t.ex. 1,5 2,5 eller 0,2

Innehåll

Presentation

Ur läroplanen 2011:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Undervisning

Vi använder oss av boken koll på matematik 5A och startar med kapitlet tal i decimalform. På måndagar har vi "utematte" där vi tränar förmågorna att analysera, reflektera och diskutera. Vi lär oss också att använda matematiska begrepp och funderar över betydelsen av dessa i praktiska och teoretiska former. 

 

Matriser

Ma

Bedömning

Du visar grundläggande kunskaper i att välja rätt räknesätt.
Du visar goda kunskaper i att välja rätt räknesätt.
Du visar mycket goda kunskaper i att välja rätt räknesätt.
Du visar grundläggande förmåga i att göra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform.
Du visar god förmåga i att göra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform.
Du visar mycket god förmåga i att göra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: