Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och WW2 2017

Skapad 2016-08-17 16:04 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Historia

WW2 Den absolut enskilt viktigaste historiska händelsen hittills som fortfarande påverkar nutiden på olika sätt. Detta är ett arbetsområde som kommer att genomföras och sambedömas i samarbete med svenskan och engelskan.

Innehåll

Rogers mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • Orsaker och bakgrunder till andra världskriget

 • Krigets förlopp med för krigets utgång viktiga händelser

 • Resultatet/konsekvenserna av andra världskriget både i kortare och längre perspektiv

 • Känna till begrepp som nationalism, imperialism, internationell, republik, diktatur, antisemitism.

 • Det ekonomiska och politiska läget i Europa och USA efter Versaillesfreden

 • Hur Hitler tog sig till makten

 • Innebörden i ideologierna nazism, fascism, och kommunism

 • Hur andra världskriget startade.

 • De stridande parterna i andra världskriget

 • Förintelsen och andra folkmord

Vad jag kommer att bedöma

Hur du når de uppsatta målen genom din förmåga att

 • ta till dig faktakunskaper om arbetsområdet
 • kunna uttrycka dina kunskaper och åsikter muntligt och skriftligt
 • kunna beskriva orsak och verkan
 • jämföra och dra slutsatser
 • reflektera, se samband och helheter

Hur och vad jag kommer att bedöma

Jag kommer att bedöma hur väl du når kriterierna i bifogad matris 

 • Genom ett skriftligt prov
 • Genom en fördjupningsuppgift 
 • Arbete om Nazismen/Fascismen 

Matriser

Hi
Historia WW2

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Begrepp och metoder
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen och andra folkmord
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen och andra folkmord
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen och andra folkmord
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: