Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 16 en åk 9 Lyssna, tala, skriva, läsa

Skapad 2016-08-17 16:10 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Klassrumsarbete med Läroboken och annat material.
Grundskola 9 Engelska

English is fun! You will learn new words and grammar. You will learn to write texts and improve them. We will read, listen, write and talk together.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av centrala innehållet:

Du ska kunna prata om välbekanta saker som du har läst om/ eller hört talas om. Du ska kunna samtala med andra, föra samtalet framåt - fråga saker och hänga på vad andra pratar om, ställa följdfrågor. Tänk på ditt uttal. Du ska kunna förstå talad engelska och du ska kunna ta till dig både skriftliga och muntliga instruktioner - förstå vad du ska göra. Du ska få lyssna på hörövningar och se på en film. Du ska kunna skriva och berätta om något som hör till våra arbetsområden. Skriva varierat och grammatiskt korrekt.

 

 

Bedömning

Se matris.

Matriser

En
HT 16 Engelska åk 7-9

Kriterier

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Att kunna förstå talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår såväl helhet som detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår såväl helhet som detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du använder dig av enkla bindeord som t ex and, so, but.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av olika bindeord som skapar variation i din text, och inte enbart and and, so, but.
Du formulerar dig mycket varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du använder dig av många olika bindeord som skapar stor variation i din text.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang som t ex engelskspråkiga länder, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang som t ex engelskspråkiga länder, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang som t ex engelskspråkiga länder, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: