Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik stickning

Skapad 2016-08-17 17:08 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
I området kommer du att utveckla dina kunskaper i att sticka, lära dig om stickningen i ett historiskt perspektiv, lära dig ämnesspecifika ord och begrepp så att du kan följa en stickbeskrivning och själv välja färg, form och garnkvalité till något föremål som du sedan stickar och monterar.
Grundskola 8 Slöjd

I området kommer du att utveckla dina kunskaper i att sticka, lära dig om stickningen i ett historiskt perspektiv, lära dig ämnesspecifika ord och begrepp så att du kan följa en stickbeskrivning och själv välja färg, form och garnkvalité till något föremål som du sedan stickar och monterar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla kunskaperna i garntekniken stickning och grunderna i hur man gör olika strukturer. Du ska utveckla kunskapen i att läsa beskrivningar och skriva/filma en utförlig utvärdering. 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas är hur väl du följer instruktionen, och utvecklar din kunskap i tekniken att sticka. 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 9
  I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 9
  Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att testa på garntekniken stickning. Efter avslutat område ska du ha:

- stickat en provlapp
- sticka stafettstickning
- skapat en produkt i stickteknik

Arbetsformer:
- instruktionsfilmer
- eget arbete
- handledning av lärare
- skriva/filma utvärdering
- redovisning i monter  

Matriser

Sl
Matris textilslöjd 7-9

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att BIDRA OCH UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du BIDRAR OCH UTVECKLAR idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial och SÅDANT DU SJÄLV SÖKT UPP till din produkt
Du har ännu inte nått målet att använda verktygen och redskapen på ett i HUVUDSAK säkert och fungerande sätt
Du använder i HUVUDSAK verktygen och redskapen på ett säkert och fungerande sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT med PRECISION
Du har ännu inte nått målet att följa INSTRUKTIONER i arbetet till din färdiga produkt
Du följer INSTRUKTIONER i arbetet till din färdiga produkt
Du följer INSTRUKTIONER OCH TAR DELVIS EGNA INITIATIV i arbetet till din färdiga produkt
Du följer INSTRUKTIONER OCH TAR EGNA INITIATIV i arbetet till din färdiga produkt
Du har ännu inte nått målet att BIDRA TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du BIDRAR TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du har ännu inte nått målet att formge produkten på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är formgiven på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är formgiven på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är formgiven på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att framställa produkten på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är och framställd på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger UTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt i utvärderingen
Du ger VÄLUTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att visa på ENKLA samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetets gång och i utvärderingen
Du kan visa på ENKLA samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetets gång och i utvärderingen
Du kan visa på UTVECKLADE samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetets gång och i utvärderingen
Du kan visa på VÄLUTVECKLADE samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetes gång och i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att i VISS MÅN använda slöjdspecifika begrepp i ditt arbete och i utvärderingen
Du kan i VISS MÅN använda slöjdspecifika begrepp i ditt arbete och utvärdering
Du kan använda slöjdspecifika begrepp i RELATIVT GOD MÅN i ditt arbete och utvärdering
Du kan använda slöjdspecifika begrepp i GOD MÅN i ditt arbete och utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: