Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika livsåskådningar

Skapad 2016-08-17 17:51 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Planering i religion - Olika livsåskådningar åk 7-9

Innehåll

PLANERING - OLIKA LIVSÅSKÅDNINGAR - RELIGION ÅK 7-9

Varje tid och generation skapar sina egna livsåskådningar, och de kan se olika ut. I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om några olika livsåskådningar från skiftande tider. Dessa har ingen direkta beröringspunkter, utan är exempel på rörelser från förr och nu.

Vi kommer dessutom att arbeta med källkritik kopplade till ämnesinnehållet.

Detta arbetsområde kommer att pågå v.34-41

 

DEN STORA FRÅGAN som du ska besvara är:

VAD ÄR EN LIVSÅSKÅDNING OCH VILKA LIKHETER OCH SKILLNADER FINNS DET MELLAN NÅGRA OLIKA LIVSÅSKÅDNINGAR?

 

¤ BEDÖMNINGSUPPGIFTER:

- Muntlig redovisning i grupp om en livsåskådning (sid.8-11).

- Enskild, skriftlig uppgift där du jämför, ser likheter och skillnader mellan de olika livsåskådningarna (sid.12-13).

Till båda bedömningsmatriserna finns kopplade bedömningsmatriser.

 

 ¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

- Min, din egen och klasskompisars respons.

- Planeringshäftet, bokvagnen.

- Mina genomgångar.

- Övningsuppgifter.

- Olika modeller, t.ex. sambandskedjor, analysmodellen och EPA-modellen.

 

¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

 - Presentation av arbetsområdet.

- Övning där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala

  begrepp (sid.5).   

- PP, film – Vad är en livsåskådning? Vad är skillnaden mellan en destruktiv

sekt och ett religiöst samfund? Häftet sid.14 och boken sid.72. 

- Övningsuppgift – Destruktiv sekt eller religiöst samfund? Häftet sid 6.

- Övning där jag kollar av er förförståelse om de källkritiska begreppen

  (häftet sid.5)

- PP, film – källkritik.

-  Besök av ”avhoppare” från Scientologerna.

- Övningsuppgift där vi värderar olika källors relevans och trovärdighet

(sid.7).

 - Bedömningsuppgift SO/SV – muntlig övningsuppgift i grupp där ni

  fördjupar er i och presenterar olika livsåskådningar (sid.8-11).

Tvärgruppssamtal där ni jämför, ser likheter och skillnader mellan

 de olika livsåskådningarna (sid.12-13).

 - Bedömningsuppgift – skriftlig enskild uppgift där ni skriver en jämförande text om

likheter och skillnader mellan de olika livsåskådningarna (sid.12-13).

 

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Arbetsområdets centrala begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder:

Trovärdig

 

Relevant

 

Äkthetskriteriet

 

Äkta

 

Falsk

 

Beroendekriteriet

 

Första/andrahandskälla

 

Tidskriteriet

 

Tendenskriteriet

 

Objektiv

 

Vinklad

 

Livssyn

 

Etiska problem

 

Humanism

 

New age

 

Meditation

 

Kosmisk energi

 

Vattumannens tidsålder

 

Auraterapi

 

Healing

 

Rastafari

 

Dreadlocks

 

Ganja

 

Mormonkyrkan

 

Jehovas vittnen

 

Satanism

 

Scientologer

 

Sekt

 

Destruktiv sekt

 

Religiöst samfund

 

Uppgifter

  • Övningsuppgift 1 - förförståelse arbetsområdets centrala begrepp

  • Övningsuppgift 2 enligt EPA - Destruktiv sekt eller religiöst samfund?

  • Övningsuppgift 3 - enskild skriftlig källanalys Scientologerna

  • Bedömningsuppgift 1 - "Talkshow" SO/SV-uppgift

  • Bedömningsuppgift 2 - Jämförelse mellan någa livsåskådningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: