Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Landvetter Södra!

Skapad 2016-08-17 19:34 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 4 – 9 NO (år 1-3) Engelska Svenska Bild SO (år 1-3) Matematik

Beskrivning av arbetsområdet

Grundskolan bjuds in att delta i planering av Landvetter Södra. Härryda kommun står inför ett unikt och spännande projekt; att bygga ett helt nytt hållbart samhälle från grunden; Landvetter södra. Ett stationssamhälle med ca 25 000 inv. Eftersom det nya samhället byggs helt från grunden finns unika möjligheter att skapa ett hållbart samhälle och bygga för morgondagens värderingar.

Projektet syftar till att utveckla en förståelse för hur en stadsdel planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem. Ett av verksamhetsmålen för Byggnads- och trafiknämnden i Härryda kommun är att bidra till ett ökat  intresse för frågor inom stadsbyggande, arkitektur och samhällsutveckling hos barn, ungdomar och vuxna.

 

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

-  Former för inflytande och delaktighet

-  Nya arbetsformer genom IKT

- Lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt

 

Vad ska vi arbeta med?

  • Den mänskliga staden

          Ett samhälle för alla, en demokratiskt, jämlik, inkluderande och ekologisk hållbar           stad. Ett brett utbud av idrott, kultur och upplevelser ska finnas med.

  • Den moderna staden

          Vågad arkitektur, hög täthet, funktionsblandning och en levande och attraktiv                 stadskärna med mötesplatser för alla.

  • Den innovativa staden

          Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigtställt samhälle utnyttjas               de senaste rönen inom social och teknisk forskning inom bland annat miljö.

  • Den internationella staden

          Staden är funktionellt integrerad med Landvetter Airport City i och med                           snabbspåret och stationen.

Hur ska vi arbeta?

Du ska tillsammans med andra bygga Landvetter Södra i Minecraft. Södra Landvetter ska innehålla bostäder, verksamheter och servicefunktioner. Du kommer att få möjlighet att påverka hur det nya samhället ska se ut men också hur arbetsformerna kommer se ut.

 

Kunskapskrav

Här fyller varje ämneslärare i med en matris.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: