👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering engelska åk 3

Skapad 2016-08-17 20:09 i Garnvindeskolan Ale
Grundskola F – 3
Engelska är kul!

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Konkretiserade mål

Du som elev ska kunna:

- förstå enkla ord, fraser och kunna förstå en enkel instruktion
- läsa och förstå några enkla ord och meningar
- berätta något om dig själv t ex om din familj eller dina intressen
- använda ditt ordförråd i enkla samtal med frågor och svar, t ex "What can you see in the bag?" "I can see two cats."
- svara på enkla frågor och själv ställa frågor till kompisar
- skriva av engelska ord och meningar samt själv kunna skriva några enkla ord 
- ge exempel på någon likhet och olikhet när det gäller t ex högtider och levnadssätt i England och Sverige.
- ge exempel på vad som är lätt eller svårt att lära sig i engelska, d v s reflektera över ditt eget lärande.

-Vi kommer bland annat att arbeta med materialet Magic och the Game

 

Matriser

Matris

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att ramsräkna 1-10. Du har förmåga att namnge några färger och några djur.
Du har förmåga att ramsräkna 1-20. Du har förmåga att namnge de flesta färgerna. Du kan säga några familjeord (t ex mother, father, brother and sister). Du har förmåga att namnge fler än 10 djur.
Du kan räkneorden 1-20. Du har förmåga att namnge några kroppsdelar. Du har förmåga att använda enkla meningar t ex "My name is..."
Du kan tiotalen upp till 100. Du har förmåga att använda kända ord, fraser och meningar. Du har förmågan att berätta om sig själv och sin familj. Du har även förmåga att göra enklare beställningar av tex. mat, biljetter m.m. Du har förmåga att uttala orden på ett bra sätt.
Skriva
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att skriva av enkla enstaka ord.
Du har förmåga att skriva enstaka ord.
Du har förmåga att skriva välbekanta ord så som färger, några djur m.m.
Du har förmåga att skriva enkla fraser och meningar.
Samtala
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att använda enkla hälsningsfraser.
Du har förmåga att föra ett samtal med enstaka ord.
Du har förmåga att ställa enkla frågor samt svara på dessa.
Du har förmågan att föra ett enklare samtal med en kamrat om vardagsnära händelser.
Lyssna
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att lyssna aktivt och förstår enstaka ord och uppmaningar.
Du har förmåga att förstå kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. cat, hälsningsfraser, ”sit down”, ”My name is…”) Du har förmågan att följa enkla instruktioner.
Du har förmåga att förstå enkla korta meningar som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder). Du har förmåga att förstå och tillgodogöra sig en film med ett enkelt talat språk.
Du har förmåga att förstå innehållet i en enkel uppläst text ur tex en sagobok.
Läsa
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Du har förmåga att läsa enstaka ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat.
Du har förmåga att läsa och förstå enstaka ord.
Du har förmåga att läsa enkla korta fraser och meningar.
Du har förmåga att läsa och förstå innehållet i en lättläst bok.