Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spotlight 5 Unit 1

Skapad 2016-08-17 20:26 i Njupkärrs skola Tyresö
Grundskola 5 Engelska

I arbetet med engelska i årskurs 5 kommer vi att prata, skriva, lyssna och läsa. Vi kommer att använda oss av materialet Spotlight 5 samt filmer, sånger och andra texter.

Innehåll

Planering för Engelska år 5

Under läsåret kommer vi att träna på att kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Du ska träna dig på att läsa och förstå engelska texter. Du ska få möjlighet att utöka ditt ordförråd och kunna anpassa ditt språk beroende på mottagare. Du ska träna på att få förtroende för din egen förmåga att använda dig av engelska i olika sammanhang. Du ska även ges möjlighet att utveckla din kunskap om grammatiska strukturer.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Följande centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I Engelska ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

En
Kunskapskrav i engelska 4-6

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Förstå
Eleven kan förstå det **mest väsentliga** av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det **huvudsakliga** innehållet och uppfatta **tydliga** detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå **helheten** och uppfatta **väsentliga** detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå
Eleven kan förstå det **mest väsentliga** av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det **huvudsakliga** innehållet och uppfatta **tydliga** detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå **helheten** och uppfatta **väsentliga** detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i **enkel form** redogöra för och kommentera innehåll **och detaljer** samt även genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för och kommentera innehållet **och detaljer** samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Formulera sig
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt och begripligt med fraser och meningar**.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande**.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande**.
Formulera sig
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt och begripligt med fraser och meningar**.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande**.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande**.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra **enstaka enkla** förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar**.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar**.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
Uttrycka sig
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar**.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar**.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **några olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **flera olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: