Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meine Freunde und ich

Skapad 2016-08-17 20:29 i Tunabergsskolan Uppsala
Till kapitel 2 i Der Sprung 2
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer du att repetera vissa saker från åk 6. Du kommer också att få lära dig många nya ord och fraser så att du nu kan berätta om dig själv och andra personer på ett mer utförligt sätt.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad tyska och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

Vad ska du kunna:

 • Du förstår texter på tyska med enkelt språk och om ämnen som är bekanta för dig.

 • Du förstår tyskt tal om det pratas långsamt och handlar om ämnen som är bekanta för dig.
 • Du kan berätta om dig själv och din familj, muntligt och skriftligt.
 • Du kan ställa frågor för att bekanta mig med en ny kamrat.

 

 

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • Läsa och lyssna på texter där olika personer presenterar sig.

 • Du ska tillsammans med en kamrat genomföra en dialog där ni ställer frågor och besvarar dessa för att berätta om er själva.
 • Bygga upp ordförrådet genom gemensamma genomgångar och olika övningar. Du får läxor för att repetera och befästa nya ord.
 • Olika övningar för att lära sig presens av några regelbundna verb så att ditt språk blir tydligt.
 • Skriva en presentation om dig själv, dina vänner och din familj. .

 

 

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna;

 • Genom skriftliga och muntliga uppgifter (presentation, dialoger)

 • Prov onsdag 9 oktober.

 

 

Testa dig själv!

 

 • Kolla att du kan fraserna på s 10 i TB. Att du kan både frågorna och svaren.

 • Läs och översätt texten i TB s 12 igen, med en kompis.

 • Översätt meningarna s 12 i ÖB igen.

 • Förhör varandra på glosorna till kapitel 2. Skriv ner dem när din kompis läser dem. Kolla stavningen.

 • Skriv en text om dig själv och din familj. Ta hjälp av ÖB s 8 och fraserna i TB s 10, 12.

 • Berätta muntligt om dig själv och din familj.

 • Öva dialogen s 11 i ÖB tills den sitter.

 • Kolla att du förstår hur man böjer verben i presens (ÖB s 124-126). (först och främst spielen, wohnen, machen, singen och kommen, men även hur man böjer andra)

Uppgifter

 • Prov i tyska

 • Läxa i tyska

 • Läxa i tyska

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: