Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-08-17 20:59 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Sammanställa information, diskutera källor och redovisa muntligt.
Grundskola 7 – 8 Historia Svenska
Vecka 19 - 23 och 34 - 37 2016

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Visa kunskaper om historiska förhållanden och gestalter
  • Söka, välja ut och sammanställa information
  • Förbereda och genomföra muntlig redovisning
  • Resonera om källor
  • Använda historiska begrepp

 

ARBETSSÄTT

Vi startar med att läsa en text om medeltiden. Du ska sedan välja en av dessa händelser/personer som fördjupning. Du söker information och sammanställer informationen på en tankekarta. Din fördjupning lämnas in skriftligt och redovisas muntligt för klassen. Du gör även en källförteckning där du antecknar alla källor du samlat information från. Du ska också skriva en källdiskussion, alltså diskutera dina källor.

Du tar del av genomgångar kring feodalismen och handelns utveckling.

 

BEDÖMNING

Du visar din kunskap genom en skriftlig och muntlig redovisning (sv) samt en skriftlig källdiskussion (sv, hi)

I den skriftliga och muntliga redovisningen visar du din kunskap att:

  • Sammanställa information
  • Redovisa muntligt med fungerande struktur och innehåll

I källdiskussionen visar du din förmåga att:

  • Resonera om källor utifrån avsändare, aktualitet och informationen (vill författaren påverka dig och hur märks det?)

Din beskrivande text och källdiskussionen lämnas in i vecka 36. Den muntliga redovisningen  genomförs i vecka 37.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans (Hi och Sv).

Eleven kan skriva en beskrivande text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven genomför enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.

 

C

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans (Hi och Sv).

Eleven kan skriva en beskrivande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven genomför utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans (Hi och Sv).

Eleven kan skriva en beskrivande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven genomför välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.

 

Uppgifter

  • Inlämning av arbete

  • Medeltiden

Matriser

Hi Sv
Medeltiden

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
.
A
historia och svenska
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse och du beskriver med ett enkelt samband, d v s du uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning finns med och visar på en god förståelse för ämnet och du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen ger din beskrivning ett djup och du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
historia
I din beskrivning använder du historiska begrepp och visar på en viss förståelse av begreppen.
I din beskrivning använder du historiska begrepp och visar på en god förståelse av begreppen.
I din beskrivning använder du historiska begrepp och visar på en mycket god förståelse av begreppen.
historia och svenska
Du ger enkla argument som till viss del inte underbyggs med fakta.
Du ger utvecklade argument som är relativt väl underbyggda med fakta och/eller exempel.
Du ger välutvecklade argument som är väl underbyggda med fakta och förtydligande exempel.
svenska
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår och texten lockar till läsning, t ex med variation i ordval och meningsbyggnad.
svenska
Du har en fungerande struktur, t ex att början och slut passar till uppgiften.
Du har en komplex struktur och följer genrens typiska drag.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen.
svenska
Du redogör enkelt, det vill säga: - innehållet i din presentation framgår, - du har ögonkontakt med åhörarna någon gång, - du talar tydligt men emellanåt kan innehållet vara svårt att uppfatta och - du använder gester och mimik i mindre utsträckning för att understryka det sagda .
Du redogör utvecklat, det vill säga: - det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation, - du har ögonkontakt med åhörarna större delen av tiden, - du talar tydligt så att det är lätt att uppfatta innehållet och - du visar engagemang genom att understryka det sagda med gester och mimik.
Du redogör välutvecklat, det vill säga: - det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation med tydlig intresseväckande inledning och avslutning som knyter ihop redogörelsen, - du har ögonkontakt med åhörarna hela tiden, - du talar tydligt så att det är lätt att uppfatta innehållet och med variation och - du visar engagemang genom att understryka det sagda och skapa intresse med gester och mimik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: