Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 ht 2020

Skapad 2016-08-17 22:51 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Planering för matematik höstterminen 2020

Innehåll

Matematik åk 6, enligt Lgr 11

 

Centralt innehåll

Under höstterminen behandlas följande innehåll:

Decimaltal

Procent och sannolikhet

Geometri

Koordinatsystem och lägesmått

Algebra

 

För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godtagbara ska du visa att du…

…kan storleksordna decimaltal samt multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000.
…kan räkna med kortdivision.
…kan räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är samt räkna ut rabatten på en vara.
…kan växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
…kan förklara begreppet sannolikhet samt räkna ut sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa.
…kan räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar samt behärska enheterna cm2, dm2 och m2.
…kan benämna olika fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
…kan förklara begreppen bas och höjd samt diameter, radie och medelpunkt.
…kan avläsa/rita koordinatsystem och sätta ut punkter.
…kan läsa av och rita diagram med proportionella samband.
…kan beräkna typvärde, median och medelvärde.
…kan skriva obekanta tal med en bokstav t ex x eller y.
…kan förstå och skriva algebraiska uttryck.
…kan beskriva och uttrycka geometriska mönster .
…kan förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation.

 

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…lösa problem med hjälp av matematik.
…använda matematiska begrepp.
…använda lämpliga matematiska strategier och metoder för att göra beräkningar och lösa problem.
…använda matematikens uttrycksformer för att samtala och resonera om beräkningar och slutsatser samt värdera sina egna strategier.

 

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet, exempelvis vid genomgångar i helklass, vid arbete enskilt eller i par.
…vid diagnoser och provräkningar.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt.
...vid redovisningar av olika slag.

 

Provräkning 1 behandlar kapitel 1-2

Provräkning 2 behandlar kapitel 3-5

Matriser

Ma
Matematik ht 2018

E
C
A
Problemlösning
Du kan lösa elevnära problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa elevnära problem på ett bra sätt.
Du kan lösa elevnära problem på ett mycket bra sätt.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt beskriva hur man kan lösa ett matematiskt problem.
Du kan på ett bra sätt beskriva hur man kan lösa ett matematiskt problem.
Du kan på ett mycket bra sätt beskriva hur man kan lösa ett matematiskt problem.
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Metoder
Du väljer och använder metoder som passar på ett i huvudsak fungerande sätt för att lösa problemen.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett i huvudsak fungerande sätt. Du väljer och använder metoder som passar på ett i huvudsak fungerande sätt för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp samt använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Samtala/Förklara
Du deltar i samtal ibland och kan på ett enkelt sätt förklara hur du har tänkt samt förstå hur andra har tänkt.
Du deltar ofta i samtal och kan på ett utvecklat sätt förklara hur du har tänkt samt förstå hur andra har tänkt.
Du är mycket ofta i samtal och kan på ett välutvecklat sätt förklara hur du har tänkt samt förstå hur andra har tänkt.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förklara hur man gör uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttryck som passar på ett i huvudsak fungerande sätt ihop med situationen.
Du kan på ett bra sätt förklara hur man gör uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur man gör uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: