👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2016-08-17 23:05 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Engelska
English is fun! Vi arbetar med texter i olika former, sångtexter, skönlitterära texter, informationstexter m.m. Ni kommer få skriva egna dikter, berättelser och göra reportage. Samtalsövningar är en viktig del av undervisningen och vi blandar korta övningar som t.ex. beskriva ord och leka lekar och längre övningar t.ex. sammanfatta texter, diskutera olika ämnen och hålla presentationer. Vi arbetar med grundläggande engelsk grammatik och arbetar kontinuerligt med att utöka ordförrådet. Vi har i regel en läxa i veckan.

Innehåll

Engelska åk 6, enl. Lgr 11 

Centralt innehåll

För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godtagbara ska du visa att du på engelska…

…kan samtala och skriva om välbekanta ämnen och vardagliga situationer, intressen, platser, personer, händelser och aktiviteter

… kan samtala och skriva om åsikter, känslor och erfarenheter.
…kan delta i och genomföra olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
…kan läsa och förstå olika sorters enkla texter och förstå tydligt talad engelska från olika medier.
…kan göra presentationer och ge och ta emot instruktioner i sammanhängande tal och skrift.
… har språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till.
… har språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser.
…kan använda ord och fasta språkliga uttryck t ex artighetsfraser och tilltalsord.
…kan olika formuleringar för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
....kan uttala ord, kunna grammatiska strukturer och kunna stava så att dina samtal och texter blir begripliga.
… har vissa kunskaper om olika engelskaspråkiga länders kultur och historia

 

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…förstå talad engelska.
…formulera sig i tal och skrift på engelska.
…följa skriftliga instruktioner på engelska.
…använda enkla språkliga strategier.
…anpassa språket efter olika syften och mottagare.

 

Hur?

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet.
…vid muntliga redovisningar.
…vid skriftliga redovisningar.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt och diagnoser.

Matriser

En
Engelska ht 16

E
C
A
Muntligt
Du kan uttrycka dig på ett begripligt sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett begripligt sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Skriftligt
Du kan uttrycka dig på ett begripligt sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett begripligt sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Förståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel, tydligt talad engelska om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel, tydligt talad engelska om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel, tydligt talad engelska om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs
Du kan förstå det viktigaste innehållet i texter som handlar om saker du känner till. Du visar detta genom att beskriva och kommentera innehållet på ett enkelt sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i texter som handlar om saker du känner till. Du visar detta genom att beskriva och kommentera innehållet på ett enkelt sätt.
Du kan förstå innehållet i texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Du visar detta genom att beskriva och kommentera innehållet på ett utvecklat sätt.
Du kan följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.