👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 6

Skapad 2016-08-17 23:19 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Fysik
Sikta mot stjärnorna! Nu tar vi oss an de stora frågorna och fördjupar oss i universum.

Innehåll

Fysik åk 6 arbetsområde Universum 

Centralt innehåll, enligt Lgr 11

Solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader och årstider kan förklaras. Människan i rymden och användningen av satelliter. Tidmätningar på olika sätt, från solur till atomur samt några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet.

 

För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godtagbara ska du visa att du…

…känner till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.
…kan namnge de vanligaste himlakropparna i vårt solsystem.
…kan förklara varför vi har dagar, månader, år och årstider.
…har kännedom om grundläggande begrepp t.ex. nebulosa, röd jätte, supernova och svart hål.
…kan ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr.
…vet vad satelliter är och vad de används till.
…kan berätta om människans strävan att komma upp i rymden.


Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…förklara och beskriva grundläggande naturvetenskapliga begrepp.
…använda naturvetenskapliga begrepp för att samtala och söka information om naturvetenskapliga fenomen.


Hur?

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet, skriftliga och muntliga, arbetsuppgifter.
…via redovisningar, skriftligt/muntligt.
…vid astronomiprovet som du gör när du är redo (dock innan deadline).

...för de som vill vid redovisning av din "break through".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik 2016

Bedömning enligt Lgr 11

E
C
A
Förklara och beskriva astronomiska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar detta genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva dag/natt, månader, år och årstider.
Du kan ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband mellan himlakropparnas rörelse och föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband i himlakropparnas rörelse och föra välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Samtala
Du är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Söka information
Du söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Du kan söka information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang.