Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer och litteraturhistoria

Skapad 2016-08-18 06:30 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Pedagogisk planering och bedömningsmatris för området forna civilisationer och litteraturhistoria. Arbetsområdet är ett tematiskt arbete mellan svenska och so.
Grundskola 7 Historia Svenska

Nu ska vi ut på en spännande resa tusentals år tillbaka i tiden. Du vet säkert att de olympiska spelen härstammar från Antiken? Men varför sprang deltagarna nakna? Visste du att uttrycket Akilles häl och leva spartanskt är gamla antika uttryck? 

Vad hände under antiken? Hur levde människorna i antikens Grekland och antikens Rom? Hur ser övergången till medeltiden ut? Vi kommer att studera både tidsepoken Antiken och Medeltiden.

Vi kommer att utgå från tre perspektiv: litteratur, politik och historiska arv.

Innehåll

Syfte - varför?

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiska medvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen av framtiden.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Uppgifter

 • Repetition forntid

Matriser

Hi Sv
Forna civilisationer

Historia

E
C
A
Historiska förhållanden
Ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter från Antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter från Antiken.
Du har mycket goda kunskaper om hur historiska förhållanden, skeenden och gestalter från Antiken.
Analys om orsak och verkan
Föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av de samhälls- förändringar som skedde under Antiken och betydelsen av dessa för människors levnadsvillkor.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av de samhälls- förändringar som skedde under Antiken och betydelsen av dessa för människors levnadsvillkor.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av de samhälls- förändringar som skedde under Antiken och betydelsen av dessa för människors levnadsvillkor
Utvecklingsslinjer
Undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver ganska svåra samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver svåra samband mellan olika tidsperioder.
Begrepp
Hur du använder dig av och förstår viktiga historiska begrepp (förändring, arv, kronologi, identitet osv)
I studier av historia, i diskussioner och vid användning av källor om Antiken använder du dig av historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historia, i diskussioner och vid användning av källor om Antiken använder du dig av historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
I studier av historia, i diskussioner och vid användning av källor om Antiken använder du dig av historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Historiska källor
Använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang
Drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Resonemang
Föra resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang

Svenska

E
C
A
Läsa och förstå
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter,orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
tolka och dra slutsatser
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Estetisk dimension
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: