Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med deckare

Skapad 2016-08-18 08:01 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 Svenska

Vi närläser en deckare tillsammans. Vi har bokprat då vi resonerar och analyserar i grupp. Du kommer ha läsläxa varje vecka och få diskussionsfrågor att förbereda. Vi kommer att gå igenom deckargenrens typiska drag.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Våra mål

Du ska lära dig vad som kännetecknar en deckare och lära dig begrepp för att beskriva den, till exempel villospår, ledtrådar, motiv o.s.v. Känna till att det finns olika subgenrer som pusseldeckare, rysare, thriller, psykologisk thriller o.s.v. Veta vem Edgar Allen Poe var och känna till några deckarförfattare som  läses idag.

Bedömning

 • Din aktiva medverkan i samtalet om boken.
 • Din text som är kopplad till bok och samtal.

Matriser

Sv
Deckare tala, samtala, argumentera och lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Samtala
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner.
Du är aktiv och kommer med egna uppslag som för samtalet framåt.
Du uttrycker dig säkert och välformulerat.
Tala
Argumentera
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du uttrycker egna tankar och åsikter och argumenterar till viss del.
Du uttrycker egna tankar och argumenterar för dina åsikter.
Du diskuterar olika argument. Du har välgrundade argument för dina åsikter.
Tala
Redovisning - innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du har fokus på ämnet och har tillräckligt med stoff.
Du har väl valt stoff och visar på förståelse av ämnet.
Du visar på kunskap och förståelse av ämnet och kan besvara frågor från åhörarna.
Tala
Redovisa - genomförande
Du är förberedd och använder dig av stödord el dyl som hjälp.
Du är välförberedd och använder stödord och eventuellt något hjälpmedel.
Din redovisning är tydlig, klar och väl genomtänkt. Du använder hjälpmedel som förstärker det du vill säga.
Tala
Redovisa - kontakt med åhörarna
Du vänder dig till åhörarna när du redovisar.
Du redovisar tydligt och har kontakt med åhörarna.
Du redovisar på ett sammanhängande, engagerat och trovärdigt sätt. Du har god kontakt med åhörarna.
Lyssna
Du lyssnar aktivt och kan ge feedback till den som pratat.
Du lyssnar aktivt, ger feedback och ställer frågor.
Du lyssnar aktivt, engagerat och kan ge konstruktiv kritik. Du bygger vidare på andras inlägg.

Sv
Deckare - skrivuppgift

Matris för skrivuppgift. Skriv minst en A4-sida, punkt 12. Inlämningsdatum:__________________
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning, ett fylligt innehåll och en tydlig avslutning.
Texten är mycket välplanerad och dispositionen är avancerad, men ändå tydlig.
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften, (d.v.s. utgår från boken).
Innehållet framgår tydligt. .
Innehållet är tydligt.
Innehåll
Du beskriver enkelt, begripligt och läsaren kan förstå dina tankar.
Du beskriver mer varierat, hämtar fler exempel för att belysa dina tankar.
Du beskriver varierat och utvecklat. Läsaren har lätt att förstå din synvinkel eftersom du presenterar den med tydliga exempel.
Språk
Du använder enkla ord, beskrivningar och försöker göra egna formuleringar.
Du gör utvecklade beskrivningar och egna formuleringar.
Du gör välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar
Språk
Du visar viss variation i ditt ordval.
Du visar variation i ditt ordval och använder specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Du visar stor variation i ditt ordval och använder med säkerhet specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Stavning/talspråk
Du blandar ibland skriftspråk/ talspråk samt gör vissa stavfel.
Viss osäkerhet när det gäller stavning kan förekomma om du använder svårare ord.
Säkert och korrekt skriftspråk och stavning.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla, korta, men väl fungerande meningar.
Du försöker skriva längre meningar och variera meningsbyggnaden.
Meningsbyggnaden är varierad och säker.
Styckemarkering
Du blandar olika markeringar för nytt stycke; hybridstycke, blankdrag och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Användning av tecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: