Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete - Att vara vänner

Skapad 2016-08-18 08:23 i Snöstorpsskolan Halmstad
Hur säger man ifrån när någon är elak? Kan man vara taskig utan att förstå det själv? Varför är vissa så rädda för människor som är ”annorlunda”? Varför finns det så ofta några som står bredvid och inte gör någonting när ett barn blir utsatt? Och framförallt: Hur ska man göra för att våga stå upp för sig själv eller för en kompis? Syftet: • Att förebygga mobbning. • Att motverka pågående mobbning. • Att hjälpa barnen att skapa en större förståelse för vad mobbning är, hur det fungerar och vad man kan göra åt det. • Att stödja barn att sätta egna gränser för när de upplever sig kränkta • Att vara ett stöd i arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Hur säger man ifrån när någon är elak?
Kan man vara taskig utan att förstå det själv?
Varför är vissa så rädda för människor som är ”annorlunda”?
Varför finns det så ofta några som står bredvid och inte gör någonting när ett barn blir utsatt?
Och framförallt: Hur ska man göra för att våga stå upp för sig själv eller för en kompis?

Innehåll

Våra mål

 Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

 

Du ska:

-  kunna samtala om vardagliga situationer som kan finnas i skolan och hemmet.

- ha förståelse för vad mobbning är, hur det fungerar och vad man kan göra åt det.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara

- att kunna samtala om normer och regler i vardagen.

- att kunna ha kunskaper om om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Titta på olika filmer
 • Diskutera i grupper
 • Samarbetsövningar
 • Skapande uppgifter
 • Språk och musik
 • Drama

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: