Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse åk 4-6

Skapad 2016-08-18 08:47 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
I det här momentet kommer vi att arbeta med olika rörelser. Vi kommer bland annat att göra samarbetslekar, andra lekar utomhus, bollspel, friidrott och andra aktiviteter som utmanar våra rörelser.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

I det här momentet kommer vi att arbeta med olika rörelser. Vi kommer bland annat att göra samarbetslekar, andra lekar utomhus, bollspel, friidrott och andra aktiviteter som utmanar våra rörelser.

Innehåll

Syfte

Koppla till läroplanens syfte och om man vill övergripande mål.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  A 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  A 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  A 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Genomförande

Arbetsgång: Vi kommer att arbeta med lektioner utomhus så länge det går, med blandade lekar.

Bedömning: Bedömningen på arbetsområdet kommer att ske löpande under momentets gång.

Bedömning

Koppla till läroplanen. (Vad)

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: