Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia årskurs 5, 2017-2018

Skapad 2016-08-18 08:48 i Centrumskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Historia
Du ska få förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder .Ge dig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.

Innehåll

Syfte

-Se kopplingen till Lgr 11.

Kunskapskrav

Du som elev ska utveckla förmågan att

 • deltaga i diskussioner om historiska källor
 • känna till betydelsen av upptäcktsresorna
 • känna till betydelsen av medeltidens handel tex Hansan
 • känna till reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa
 • känna till hur 1500- talet kan avläsas i våra dagar tex genom våra traditioner
 • känna till händelser och personer fram till och med Vasatiden

Centralt innehåll

-Se koppling till Lgr 11.

Hur ska eleven lära?

 • -Läsa, lyssna, skriva,
 • -Filmer och videoklipp
 • -Kronologi (tidslinje)
 • -Lärarledda lektioner
 • -Lärobok, Upptäck historia
 • -Digitala läromedel
 • -Kartboken och digitala kartor
 • So-glosor, begrepp

Bedömning;Vad ska bedömas?

-Känna till händelser och personer till och med Vasatiden.

-Känna till Hansans betydelse för handeln i Östersjöområdet.

-Känna till något om upptäcktsresorna och dess betydelse för Europa tex Columbus.

-Känna till reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Hur ska det bedömas?

- Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförande av olika arbetsmoment.

När ska det bedömas?

Läsåret 2017/2018

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: