Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och Europa

Skapad 2016-08-18 09:18 i Centrumskolan Halmstad
Vi lär oss om Sveriges och Europas geografi.
Grundskola 4 – 6 Geografi

Vi lär oss om Sveriges och Europas geografi.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Kunskapskrav

förenkla genom att koppla till Lgr 11.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

förenkla genom att koppla till Lgr 11.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Hur ska eleven lära?

Genom lärarledd undervisning.

Genom läroboken och andra böcker.

Genom kartboken och digitala kartor.

Genom filmer och videoklipp.

Genom samtal.

Genom digitala läromedel.

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven känner till Sveriges större och viktigare landskap, städer och andra platser.

Eleven känner till Sveriges landskap och hur det är att bo där.

Eleven känner till Europas större och viktigare länder, huvudstäder och andra platser.

Eleven kan använda en kartbok.

Eleven förstår och kan använda några geografiska begrepp.

Eleven känner till hur Europas landskap har formats och varför människor bor där de bor.

Eleven känner till Nordens länder.

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via samtal i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter.

När ska det bedömas?

Bedömningen sker kontinuerligt under höstterminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: