Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Emotionellt och socialt samspel/språk, pippi som stöd.

Skapad 2016-08-18 09:19 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Hur får vi barnen trygga i vår grupp? Hur ser de sociala spelreglerna ut? Hur är vi mot varandra och våra kompisar Med fokusområdet emotionellt och socialt samspel vill vi lägga grunden för att barngruppen utvecklar sin sin förmåga att samspela och kommunicera med varandra. Vi vill lägga grunden till en trygg barngrupp där barnen får tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.
Förskola
Hur får vi våra nya kompisar att känna sig välkomna till oss på smultronet. Hur vi ska vara emot varandra vara en bra kompis. Pippi kommer att hjäpa till.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

 Vi vill att våra nya barn i gruppen får en bra start och känner sig välkomna. Att hela barngruppen känner sig trygg och lära sig nya saker och utvecklas på lustfyllt och glädjefullt sätt. 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vår tema figur är Pippi Långstrump. Vi kommer lära känna Pippi och hennes vänner, Tommy och Annika. Pippi kommer att vara med i vårt dagliga arbete och aktiviteter, där hon kommer exempelvis be oss göras olika uppdrag, även hon kommer att ha en egen symbol.

Vi kommer att ha likvärdiga samlingar varje dag där våra symboler finns med, samma sånger och ramsor.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi kommer att observera;  se/lyssna/prata med barnen för att ta del av deras intresse och "leda" och utforma verksamheten efter barnen och den gruppen vi har nu. 

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och vid olika lärandesituationer. För att kunna ta del av om det sker någon utveckling i gruppen och hos varje barn. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det.

Vara lyhörda inför föräldrarnas frågor och funderingar.

Hur gick det?

Vi upplever att barnen börjar komma in i gruppen och smultronets gemenskap. Våra nya kompisar har nu börjar komma in, de "gamla" barnen känner igen sin symbol och deras kompisas symboler. Pippi har vart med till bland annat skogen. 

Vad fungerade/fungerade inte?

Vi hade velat ha med pippi mer i verksamheten.

Hur går vi vidare?

Kommer fortsätta använda oss av våra symboler i samling men även försöka få in pippi mer naturligt i verksamheten,

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: