Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författare

Skapad 2016-08-18 09:27 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Planering Författare

 

Syfte

Genom arbetet med författare får du utveckla din förmåga att

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur och annan text

 • anpassa språket för olika syften

 • söka information på internet

 

 

För att utveckla förmågorna tar vi hjälp av följande centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och olika texter

 • Strategier för hur du ska skriva en biografi av en författare

 • Strategier för hur du ska skriva en recension

 • Bearbeta text med hjälp av dator

 • Muntlig presentation

 • Några skönlittert betydelsefulla barn-och ungdomsförfattare och deras verk

 • informationssökning

 

Kunskapskrav

Efter arbetsområdets slut ska du ha

 • läst en skönlitterär bok och recenserat den.

 • Skrivit en biografi med tydlig struktur.

 • använt grundläggande regler för stavning och skiljetecken.

 • Förberett och genomfört en muntlig redovisning

 

Bedömning

Vi tittar på följande under arbetets gång:

 • att du läser din bok och blir klar i tid

 • att du skriver en recension och en biografi med tydlig strukturdär du använder regler för stavning och skiljetecken.

 • att du gör en muntlig presentation inför grupp

 

Arbetssätt

 • föreläsning

 • genomgång

 • enskilt arbete

 • diskussioner

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: