Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal, åk 5 ht 2016

Skapad 2016-08-18 09:38 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik

I det här arbetsområdet jobbar vi vidare med och fördjupar vår kunskap kring tal och hur tal är uppbyggda.

Vecka 34-37

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
 • Storeksordna tal inom detta talområde
 • addera, subtrahera, mutliplicera och dividera inom talområdet
 • använda olika problemlösningsmetoder - "rita en bild" och "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Begrepp som du ska behärska efter avslutat arbetsområde:

 • tiotusental
 • hundratusental
 • rimlighet
 • romerska siffror

 

Det här ska du göra:

Eget arbete:

Matteboken (s 8-21, samt 22-29 eller 30-39)

www.nomp.se (multiplikation och division med nollor)

www.mattemastaren.se (5A taluppfattning)

 

Arbete igrupp:

Romerska siffror, skapa egna räkneuppgifter

Problemlösning, "rita en bild" och "prova dig fram"

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Vi kommer att bedöma...

Jag kommer att bedöma hur du hanterar de matematiska begrepp vi behandlat, dina metoder, din resonemangs- och kommunikationsförmåga samt din problemlösningsförmåga.

Vi kommer att har prov måndag vecka 38.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: