Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let´s talk family

Skapad 2016-08-18 10:18 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbete med kapitlet Let´s Talk Family, Happy 2, sid. 4-15. Grammatik-Substantiv i workbook sid. 108-113. Eget skriftligt arbete- Family Album.
Grundskola 8 Engelska

Family Höstens första veckor ägnar vi åt att läsa om och diskutera familjeförhållanden. Du får också en skrivuppgift där du ska presentera dig själv och några av dina släktingar.

Innehåll

Avsnitt 1

Vad ska vi arbeta med?

Textbook sid. 4-15.

Workbook sid. 4-19.

Substantiv sid. 108-113.

När ska vi arbeta med detta?

Vecka 34-42.

Inlämning av uppgift vecka 41, prov vecka 42.

Hur ska vi arbeta med detta?

Vi lyssnar på och läser texterna i skolan och diskuterar innehållet.

Det är då viktigt att du visar din vilja att kommunicera och delta aktivt.

Läxa en gång per vecka.

Vad gäller övningarna i workbook förväntas du ta eget ansvar.

Visa i efterhand vilka övningar du gjort

Skrivuppgiften som heter Family Album kommer du att arbeta med en lektion

per vecka fr.o.m vecka 36.Instruktioner kommer.

 Bedömning


Din förmåga att använda målspråket både muntligt och skriftligt.

Läxredovisningar.

Läs- och hörförståelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
Engelska - generell betygsmatris år 7-9

Hörförståelse

F-nivå Ej godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Visa förståelse
Du förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet och kan ännu inte uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Läsförståelse

F-nivå Ej godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Visa förståelse
Du förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet och kan inte uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. .

Tala

F-nivå Ej godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Berätta
I muntliga framställningar i olika genrer kan du ännu inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation behöver du hjälp med att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Samtala/interagera
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du ännu inte uttrycka dig begripligt och enkelt. Du kan heller inte i någon mån uttrycka dig anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Skriva

F-nivå Ej godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skrivförmåga
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du ännu inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation behöver du hjälp med att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

F-nivå Ej godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: