👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och centrala begrepp inom geografi vt 2019

Skapad 2016-08-18 10:35 i Ornäs skola Borlänge
Vi går igenom kartan och dess uppbyggnad samt olika typer av kartor. Vi övar på centrala ord och begrepp inom geografi.
Grundskola 7 Geografi
Vi kommer under några veckor att arbeta med kartkunskap och namngeografi.

Innehåll

Syfte

Du ska öva din förmåga att få ut information utifrån olika typer av kartor och utifrån detta göra analyser.

Centralt innehåll

Vi kommer arbeta med hur kartan är uppbyggd samt olika typer av kartor. Vi kommer också att använda oss av ett antal geografiska begrepp. 

Uppgifter

 • Klimatzoner

 • Klimatförändringar

 • Kartkunskap

 • Examination

 • Gradnätet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kartkunskap och centrala begrepp inom geografi

F
E
C
A
Kunskap om geografiska begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av geografiska begrepp.
Du visar att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att använda sig av kartor
Du har ännu inte visat att du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor.
Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att göra analyser utifrån kartor
Du har ännu inte visat att du kan göra analyser utifrån den information du får ut av kartor.
Du har visat att du kan göra analyser (ex dra slutsatser, se likheter och skillnader och resonera kring vad de beror på och vilka följder de kan få) utifrån information du får ut av kartor på ett grundläggande sätt.
Du har visat att du kan göra analyser (ex dra slutsatser, se likheter och skillnader och resonera kring vad de beror på och vilka följder de kan få) utifrån information du får ut av kartor på ett väl utvecklat sätt.
Du har visat att du kan göra analyser (ex dra slutsatser, se likheter och skillnader och resonera kring vad de beror på och vilka följder de kan få) utifrån information du får ut av kartor på ett mycket väl utvecklat sätt.