Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 "Bråk och procent"

Skapad 2016-08-18 11:48 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 8 Matematik

Här får du lära dig: -uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform -använda dig av samband för mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem -utföra andelsberäkning med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare -reflektera över jämförbarheten mellan andelar -utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer -värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang -förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp Viktiga begrepp Kan du förklara vad de betyder? andel, del, det hela, täljare, nämnare,bråkform, förlänga, förkorta, avrunda, decimalform, procentform, procentenhet, ränta & räntesats.

Innehåll

Övergripande kunskapsmål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Genomförande


Vi arbetar med "Bråk och procent" på fyra olika nivåer.
Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Du ges möjlighet att titta på filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Genom gruppövningar resonerar vi kring matematiken.

Vi använder formativ bedömning vid självskattning, nivålösningsuppgifter, diagnoser och individuella vägledningar. Summativ bedömning vid arbetsprojektets avslutning.

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via:

 • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
 • självskattning
 • muntliga och skriftliga redovisningar
 • gruppdiskussioner
 • skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: