Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Världshandeln, kolonialism och politiska revolutioner. Årskurs 8 Ht 2016

Skapad 2016-08-18 11:50 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Världshandeln utveckling från 1400-talet till 1800-talet, kolonialism, rasism, kamp om råvaror, migrationsströmmar, nya idéer som leder till olika politiska revolutioner mm.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia

En svensk familj i början på 1800-talet åt mat och använde kläder som de antingen hade producerat själva, eller som producerats i närområdet. Om du öppnar kylskåpet eller din garderob och undersöker varifrån de olika produkterna kommer ifrån, så upptäcker du att du har mat och kläder som har producerats från olika delar av världen... Hur kunde det bli så? Dessutom varken reste eller flyttade människor särskilt långa sträckor. Att möta en person som kom från en annan världsdel än Europa var unikt. I dag lever vi i en globaliserad värld i ett samhälle där olika kulturer möts. Hur gick det till och vad innebär det?

Innehåll

Mål

Arbetsområdet syftar bland annat till att du ska få en fördjupad förståelse för nutiden, och att du ska få möjlighet att utveckla en överblick hur människor genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Det syftar även till att du ska utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

 

Arbetets innehåll

Preliminär planering för arbetsområdets innehåll:
v. 34. På andra sidan haven
v. 35. Amerikanska revolutionen 
v. 36  Franska revolutionen

v. 37 Repitition och examination

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer bland annat att använda oss av genomgångar, lärobok med instuderingsuppgifter, samt delar av filmer för att lära oss fakta.

Du kommer att få arbeta med enskilda reflektions- och skrivövningar, vi kommer att studera aktuella händelser och söka historiska förklaringar eller samband.

 

 


 

 

 

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du får möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor med hjälp av olika skrivuppgifter.


Under vecka 37 visar du dina kunskaper med hjälp av ett prov. Mer information kommer på siterna. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  C 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  C 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
 • Sh  C 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 9
  Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  C 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  C 9
  Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Reflektion

 • Vad har förvånat dig mest under temat?
 • Vilken är din förklaring till att rasism funnits under så många sekel?
 • Varför tror du, att människan för det mesta vill ha mer makt?
 • Hur tror du att världshandeln kommer att se ut om 50 år? Kommer utbud och efterfrågan ha förändrats?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: