Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, krönika, år 9

Skapad 2016-08-18 11:57 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Pedagogisk planering för att skriva olika typer av texter. I detta fallet handlar det om krönika.
Grundskola 9 Svenska
...

Innehåll

VISA LÄRANDE

Du ska skriva en krönika om valfritt ämne. Du ska visa att du känner till krönikans typiska drag och hur den är uppbyggd. Du skriver en krönika och bearbetar din text under lektionstid för att visa din förmåga att utveckla din text till att bli bättre och bättre. 

OMRÅDESBESKRIVNING

Vi kommer att läsa olika krönikor gemensamt samt se på deras uppbyggnad. Vi kommer att gå igenom texternas olika delar och titta på det som är typiskt för dessa sorters texter. Vi analyserar vissa krönikor som finns i boken Svenska direkt. Du kommer att skriva en egen krönika under lektionstid. Du ska även läsa olika texter för att få inspiration. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser

Sv
Matris Krönika, år 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Medvetenhet om genre och texttyp
Försöker följa genrens form och regler
Använder genrens form och regler på ett enkelt sätt för att bygga upp texten
Är medveten om genrens form och regler och använder dess möjligheter för att bygga upp texten
Förmåga att kommunicera med läsaren
Försöker göra texten lätt att förstå för läsaren
Texten är till största delen tydlig men syftet, tex informera, roa övertyga, är något oklart
Texten är tydlig för läsaren som också förstår textens syfte, tex informera, roa, övertyga
Utförlighet
Skriver om några händelser men redovisar/ radar upp händelser mer än berättar/ målar upp något
Skriver på ett målande sätt. Försöker att förmedla tankar och upplevelser
Skriver på ett personligt och målande sätt. Förmedlar tankar och upplevelser. Texten väcker tankar och känslor hos läsaren
Förmåga att bygga upp texten
Idé / uppslag
Försöker utveckla någon egen idé
Har egna idéer och utvecklar dem något
Har egna idéer och presenterar dem utförligt och väver ihop dem på ett genomtänkt sätt
Röd tråd
Skriver så att läsaren kan följa texten. Det finns ett sammanhang men det behöver utvecklas
Skriver så att läsaren kan följa sammanhanget i texten. Händelserna är inramat av tydlig inledning och tydligt slut
Skriver så att läsaren med lätthet och intresse kan följa sammanhanget i texten. Händelserna är inramat av tydlig inledning och tydligt slut
Språk
Ordval
Skriver utan större variation i ordval
Försöker variera ordvalet men upprepningar förekommer
Skriver med ett träffande och varierat ordval
Tempusbruk
Använder oftast rätt tempus
Anpassar valet av tempus efter olika tidsperspektiv på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
Försöker variera meningsbyggnaden
Skriver med korrekt och varierad meningsbyggnad. Försöker anpassa stilen efter ämne och situation
Skrivregler
Visar oftast säkerhet när det gäller skiljetecken, stavning och styckeindelning
Gör få eller inga språkliga misstag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: