Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Day - åk 4

Skapad 2016-08-18 12:42 i St Mellby skola Alingsås
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning under mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller GOTD.
Grundskola 4 Svenska SO (år 1-3) Teknik Musik Engelska Idrott och hälsa Matematik Bild NO (år 1-3)

Med ämnesövergripande undervisning i form av mikrolektioner, kallade Grej Of The Day blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. KUNSKAP ÄR COOLT!

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” – LGR11

Från klurig gåta till fakta - kunskap som roar!

Innehåll

Under läsåret ska vi:

ta del av mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Arbetssätt

Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOTD.

Läraren berättar, med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna antecknar i sin skrivbok. Arbetet dokumenteras även på vår GOTD-vägg i klassrummet bestående av en stor karta. Eleverna uppmuntras att berätta om "grejen" hemma för repetition och för att befästa sina kunskaper.

Du ska göra en egen mikrolektion om valfri "grej". Du redovisar sedan din grej för klassen. Man kan välja att arbeta i mindre grupper om man önskar. 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • planera,
 • genomföra,
 • söka information
 • sammanställa
 • presentera

 

I din presentation/keynote ska det finnas med:

* ledtråd

* fakta

* bilder som passar ihop med din fakta

* källhänvisning

* sammanfattning

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  A 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: