Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika växt- och djurgrupper.

Skapad 2016-08-18 12:51 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)

I det här arbetsområdet får du lära dig om hur djur och växter delas in i olika grupper och vad det finns för likheter och skillnader mellan dem. Du kommer att få lära dig vad en näringskedja är och kunna ge exempel på en sådan. Du kommer också att lära dig att beskriva något djurs och någon växts livscykel.

Innehåll

Syfte - från kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

beskriva och förklara hur djur är indelade i olika grupper och arter samt beskriva likheter och skillnader mellan de olika grupperna.

beskriva och förklara hur växter är indelade i olika grupper samt kunna beskriva likheter och skillnader mellan dem.

beskriva en enkel näringskedja.

beskriva något djurs och någon växts livscykel.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:

Din förmåga att beskriva och förklara hur djur  är indelade i grupper och arter och kunna beskriva likheter och skillnader mellan olika arter.

Din förmåga att dela in växter i olika grupper och kunna beskriva likheter och skillnader mellan dem.

Din förmåga att beskriva en enkel näringskedja.

Din förmåga att beskriva något djurs och någon växts livscykel.
 

Matriser

NO
Olika växt- och djurgrupper.

Rubrik 1

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Nästa steg
Djurgrupper
Din behöver stöd för att kunna beskriva och förklara hur djur är indelade i grupper och arter samt beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Du kan beskriva och förklara hur djur är indelade i grupper och arter samt beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Du kan utförligt beskriva och förklara hur djur är indelade i grupper och arter samt beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Växtgrupper
Din behöver stöd för att kunna beskriva och förklara hur växter är indelade i grupper samt beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Du kan beskriva och förklara hur växter är indelade i grupper samt beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Du kan utförligt beskriva och förklara hur växter är indelade i grupper samt beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Näringskedja
Du behöver stöd för att kunna kan ge exempel på en enkel näringskedja.
Du kan ge exempel på en enkel näringskedja.
Du kan utförligt ge några olika exempel på näringskedjor.
Livscykel
Du behöver stöd för att kunna beskriva något djurs och någon växts livscykel.
Du kan beskriva något djurs och någon växts livscykel.
Du kan utförligt beskriva några djurs och några växters livscykel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: